Site temporarily closed... reopening on the 18th of April 2014! Strona tymczasowo zamknięta... powróci 14. kwietnia 2014!

Tom is currently in Phnom Penh, working hard writing new content and fooling around with javascript so that he can adds some nice improvements to the site! Jestem aktualnie w Phnom Penh, pracując nad nowymi treściami, bawiąc się przy okazji z Javascript, co by dodać kilka ciekawych pożytecznych bajerów na stronę! :)

10% complete